BEDAF

GEOGRAFIE
] BEDAF ][ BEDAFSE BRUG ][ BEDAFSE DIJK ][ BEDAFSE HEIDE ][ BEDAFSE VEN [

GESCHIEDENIS
] DE BEVRIJDING VAN BEDAF 1944 ][ De Legende van De Schrieken 16/17e eeuw

LINKS NAAR BEDAF-SITES 
Sites van mensen of verenigingen met de naam (van) Bedaf: 

] Ammy van Bedaf advies[
] Ron van Bedaf Vastgoed Beheer[
]Henk van Bedaf - stallenbouw [
] Rob van Bedaf  - kunstenaar [
] Hann van Bedaf  - Jambon IT bv  - alt/tenorsax [
] Minicamping 'Bedafshofke' [
] Bert van Bedaf  Australisch voetbalverslaggever [
] v.v. BEDAFSE  BOYS [
] Bad Duck ( - jazz- band o.a. met Hann van Bedaf) [
] Guus van Bedaf   -  Brabant Golf   tevens sousaphonist [
] Hann van Bedaf - Raf Casino & The Gamblers (--2007) [
] Hann van Bedaf Musical Ik Heb Een Droom (2007)[
Neele van Bedaf  No Nonsense [
] RijenCentraal [
] Ron van Bedaf -  DJ (Apeldoornse tak)[
] Dries van Bedaf - Band Gutz (BelgiŽ)[
] Mart van Bedaf - Band Stics[


Geografie van de grensstreek bij Baarle Nassau

Uit het volgende artikel  :

93. BEDAF: Bondas (Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 2556 1340), Bondaf (Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 45015 1368), Bondaf (Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 45016 1387), Bondaf (Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 45017 1410), Bondaf (Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 45018 1417), Bondaf (Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 45019 1442), Kane Wouter Breymerss opten goetbeemt te Bondaf nort Heyn Sledden (Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 45028 1544), Jan Luyten Kinderen VII opten scriec te Bondaf zuyt de vroente, nort opte waterlaet, Adriaen Jan Beeris (Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 45028 1544), Geert Hessels voerkijnder ende Jan Van Caelscot opte goetbeemt te Bondaf zuyt Magriet Sledden nort opten loop (Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 45025 1544), Marie Aert Geenen dochter opten goetbeemt te Bondaf nort de loop, oest Jan Van Caelscot, Henrick de ... van Beke, de Kijnder Jan Van Goorop WouterssGuus, Antoon en Rietje van Bedaf, Den Bosch plm  1933 (Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 45028 1544), Goesen Willem ende Jan Jans Kijnder van Gorop opt tgoet te Bondaf geheete de scrieken, nort opten loop oost de vroente, Machiels ende Willem Machiel Beckers, Adriaen ende Aert Pauwels Kijnder ende Machiel Adriaens (Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 45028 1544), Eene stede gelege tot Bedaff aen die Scriecke (G.A.P.38bis folio 98 1563), een stuck erffs gelege tot Bedaff inde Scriecke (G.A.P.38bis folio 149 1563), een moervelt gelegen alhier in de Schriecke bij Bedaff geregenoot oosten de vroente, westen Goyaert Antonis erfgen. van Baerl, zuyden en noorden Mr. Daniel Buycx (G.A.W.13 folio 83 1646), over de thiende tot Bedaf (K.A.P.46 19/7/1685), genaempt de scriecken gelegen te Bedaf regenotende noorden ... oist de vrointe (G.A.P.110 1768), Bedaf (Stafkaart 1897), Bedaf (Kadaster 20e eeuw).

Uitleg: Bedaf betekent volgens sommige auteurs "veraf", deze verklaring lijkt ons niet onmogelijk gezien de afgelegen ligging van dit gehucht ten opzichte van de dorpskom.Uiteraard is hier slechts een kleine selectie gemaakt uit de duizenden vermeldingen van dit toponiem in de archieven. Ligging: Kaart A4.


94. BEDAFSE BRUG: Pont de Bedaf (Kadaster 1834), Beaf brug (Kaart Van der Maelen), Bedafsche brug (Stafkaart 1845), Bedafbrug (Stafkaart 1945), Bedafse brug (Stafkaart 1973), Bedafse brug (Kadaster 20e eeuw).

Uitleg: Zie Bedaf. Hiermee wordt dan de brug over de Ley bedoeld op de weg Poppel-Baarle. Ligging: Kaart A4.


95. BEDAFSE DIJK: Een stuck erfs genaempt de dijckbeempt gelegen tot Bedaf onder Poppel oost aende vroent, suyden aende bedafsche dijck, westen aende waterloop ende noirden aen de Kij ofte erfgenaemen wijlen Jan Wouters .

Uitleg: Zie bij dijk en Bedaf. Ligging: Kaart B4.


96. BEDAFSE HEIDE: Bedafsche Heyde (Kadaster 1834), Bedafsche Heyde (Kaart Van der Maelen), Bedafsche Heide (Stafkaart 1845), Bedafsche Heide (Stafkaart 1897), Bedafsche Heide (Stafkaart 1936), Bedafsche Heide (Stafkaart 1945), Bedafse heide (Stafkaart 1973), Bedafse Heide (Kadaster 20e eeuw).

Uitleg: Zie Bedaf. Ligging: Kaart B4.


97. BEDAFS VEN: t
' Bedafs Ven (Kadaster 1834), Beaf Ven (Kaart Van der Maelen), Bedafs Ven (Stafkaart 1897), Bedafsven (Stafkaart 1945), Bedafs ven (Kadaster 20e eeuw).

Uitleg: Zie Bedaf. Ligging: Kaart A5.

uit: https://www.yumpu.com/nl/document/view/20507151/poppels-oorlogsboek-nicolaus-poppelius/49  


26. De bevrijding van Bedaf (Maria Verwimp)

Dat de bevrijding komen zou wisten wij allen, maar dat wij, hier op dezen stillen hoek, wat zouden beleven, dat hadden we nooit gedacht. Dagen op voorhand hoorden we het kanongebulder en het naderde immer dichter. We zagen de Mustangs en de Spitfires laag over bosschen en wegen vliegen. De laatste Duitschers, die nog konden vertrekken, maakten zich, groen gecamoufleerd en dol van schrik, zoo vlug mogelijk, uit de voeten: eerst langs de groote baan, maar later werden ook minder belangrijke wegen gebruikt zooals den Bedafschen weg. Indien we niet zoo ernstig van hunne nederlaag waren bewust dan hadden we zeker gedacht dat we krankzinnigen voor ons hadden. Kinderwagens, fietsen met en zonder banden, triporteurs, kleine wagens waarmee de kinderen zich zoo goed vermaakten, namen ze met zich mee op hun aftocht die ging langs Bedaf naar Baerle-Nassau en Alphen. Kort maar hard klonken de bevelen. Allen waren we met grooten angst bevangen daar vele paarden verborgen stonden in de "Oude Lokken" midden in de bosschen om te ontkomen aan de ontvoering welke reeds aan velen eenige dagen te voren was te beurt gevallen. Daarom waren ze verstopt in ver afgelegen weiden. Zoo werd het 3 October. Een honderdtal Duitschers en vele Russische krijgsgevangenen verbleven nog op het kasteel in de Schrieken. Zij hadden nog juist
lees verder


 

webmaster: hann van bedaf